Invitasjon Ski Svøm Rekrutt 

I henhold til terminliste og NSF's lover og regler har Ski svømmeklubb gleden av å invitere til rekruttstevne lørdag XX. xxxxx XXXX på Xxxx Bad. 


Innsvømming og lagledermøte fra kl. 00:00. Stevnestart kl. 00:00

Fullstendig invitasjon klikk her:

 

Påmeldingsfrist er X. xxxxxx kl. 00.00 til stevne.ski@live.no

Velkommen til stevne på Xxxxx Bad! 


Med vennlig hilsen

Stevneansvarlig Ski Svømmeklubb


Øvelsesoppsett Ski Svøm Rekrutt